Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
GIF File copy_inherited.gif 0.8 kB Tomasz Parkoła Feb 21, 2008 10:41 Feb 21, 2008 10:41
  • No labels
Page: 02. Edytor opisu bibliograficznego
PNG File multipublication_node.png 1 kB Tomasz Parkoła Feb 21, 2008 09:26 Feb 21, 2008 09:26
  • No labels
Page: 01. Główne okno aplikacji redaktora
PNG File editorAppMainWindow.png 36 kB Tomasz Parkoła Feb 21, 2008 09:19 Feb 21, 2008 09:19
  • No labels
Page: 01. Główne okno aplikacji redaktora
JPEG File publicationStructure.JPG 16 kB Tomasz Parkoła Feb 20, 2008 13:44 Feb 20, 2008 13:44
  • No labels
Page: 03. Struktura przechowywania obiektów
PNG File versioning.png 52 kB Tomasz Parkoła Feb 20, 2008 13:44 Feb 20, 2008 13:44
  • No labels
Page: 03. Struktura przechowywania obiektów