Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PNG File collection_node.png 0.3 kB Tomasz Parkoła Feb 22, 2008 10:47 Feb 22, 2008 10:47
 • No labels
Page: 01. Główne okno aplikacji administratora
PNG File collectionPublications.png 46 kB Artur Pecyna Feb 06, 2018 13:02 Feb 06, 2018 13:02
 • No labels
Page: 02. Zarządzanie obiektami w kolekcji
PNG File collectionsOrder.PNG 62 kB Artur Pecyna Feb 06, 2018 12:55 Feb 06, 2018 12:55
 • No labels
Page: 01. Zarządzanie kolekcjami
PNG File configurationMFMARC.png 8 kB Artur Pecyna Feb 23, 2018 13:51 Feb 23, 2018 13:51
 • No labels
Page: 01. Import metadanych z formatu MARC
PNG File configurationWindow.png 21 kB Artur Pecyna Dec 05, 2017 16:06 Dec 05, 2017 16:06
 • No labels
Page: 07. Konfiguracja aplikacji redaktora
PNG File configurationWindow_MARCRDF.png 26 kB Artur Pecyna Dec 05, 2017 16:16 Dec 05, 2017 16:16
 • No labels
Page: 07. Konfiguracja aplikacji redaktora
PNG File content.png 1.40 MB Artur Pecyna Nov 23, 2017 13:26 Nov 23, 2017 13:26
 • No labels
Page: 01. Nowy interfejs aplikacji WWW
GIF File copy_inherited.gif 0.8 kB Tomasz Parkoła Feb 21, 2008 10:41 Feb 21, 2008 10:41
 • No labels
Page: 02. Edytor opisu bibliograficznego
PNG File copy_inherited.png 0.4 kB Artur Pecyna Jan 31, 2018 16:03 Jan 31, 2018 16:03
 • No labels
Page: 02. Edytor opisu bibliograficznego
PNG File delete.png 0.2 kB Artur Pecyna Feb 06, 2018 12:33 Feb 06, 2018 12:33
 • No labels
Page: 01. Zarządzanie kolekcjami
PNG File delete.png 0.2 kB Artur Pecyna Feb 07, 2018 12:05 Feb 07, 2018 12:05
 • No labels
Page: 01. Zarządzanie użytkownikami biblioteki
PNG File delete.png 0.2 kB Tomasz Parkoła Feb 22, 2008 12:26 Feb 22, 2008 12:26
 • No labels
Page: 02. Zarządzanie użytkownikami IP
PNG File delete.png 0.2 kB Artur Pecyna Feb 07, 2018 12:55 Feb 07, 2018 12:55
 • No labels
Page: 03. Zarządzanie grupami w bibliotece
PNG File delete.png 0.2 kB Artur Pecyna Feb 07, 2018 13:44 Feb 07, 2018 13:44
 • No labels
Page: 04. Zarządzanie grupami dynamicznymi
PNG File delete.png 0.2 kB Artur Pecyna Dec 05, 2017 15:12 Dec 05, 2017 15:12
 • No labels
Page: 04. Tworzenie i usuwanie wydania obiektu
PNG File delete.png 0.2 kB Artur Pecyna Feb 06, 2018 09:50 Feb 06, 2018 09:50
 • No labels
Page: 09. Przenoszenie i usuwanie elementów
JPEG File desc_full_metadata.jpg 114 kB Artur Pecyna Nov 23, 2017 13:16 Nov 23, 2017 13:16
 • No labels
Page: 01. Nowy interfejs aplikacji WWW
PNG File desc_information.png 88 kB Artur Pecyna Nov 23, 2017 13:16 Nov 23, 2017 13:16
 • No labels
Page: 01. Nowy interfejs aplikacji WWW
PNG File desc_main.png 962 kB Artur Pecyna Nov 23, 2017 12:24 Nov 23, 2017 12:24
 • No labels
Page: 01. Nowy interfejs aplikacji WWW
PNG File description.png 77 kB Tomasz Parkoła Dec 07, 2010 17:59 Dec 07, 2010 17:59
 • No labels
Page: 02. Wyszukiwanie