Wykonane zadania

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Przed aktualizacją dLibry do 5.8.5 wymagana jest aktualizacja Maszyny Wirtualnej Java do najnowszej wersji 8.

  • Wraz z wydaniem wersji 5.7.0 zmienił się aktualizator. Jeśli ostatnia aktualizacja była wcześniej, należy pobrać nową wersję z dotychczasowego adresu: w formacie zip lub tar.gz
  • Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-webapp/jnlp

 

Aktualizacjia dlibra-server

Brak uwag.

Aktualizacja dlibra-webapp

Przed uruchomieniem zaktualizowanej aplikacji webowej należy usunąć zawartość katalogu webapp-work/cache, ponieważ zmienił się format przechowywania cache i wcześniej zapisane pliki nie zostaną poprawnie wczytane. Może się to wiązać z dłuższym czasem pierwszego uruchomienia.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak