Informacje podstawowe

Katalog opisujący obiekt składa się z:

Plik publication.properties

Plik publication.properties jest plikiem właściwości obiektu. Składa się on z par klucz-wartość. Klucz, czyli nazwa właściwości, oddzielony jest od wartości znakiem równości (=). Każda taka para znajduje się w oddzielnej linii. Plik powinien być zapisany w kodowaniu UTF-8.

Dozwolone właściwości oraz ich wartości przedstawione są poniżej.

Przykładowy plik publication.properties:

 

publication.properties
publication.collections=117
publication.destination.directoryId=16
publication.metadataFile=metadata.properties
publication.name=Przyk\u0142adowy obiekt wieloformatowy
publication.published=true

publication.mainFormat=bitmapa
publication.mainFile.PDF=PDF/pa1940-0000-00-0001.pdf
publication.mainFile.DJVU=DJVU/index.djvu
publication.mainFile.TXT=TXT/pa1940.txt
publication.mainFile.bitmapa=bitmapa/PresentationData.xml

 

Powyższy przykład pliku specyfikuje obiekt, który zostanie przypisany do kolekcji oznaczonych identyfikatorem 117. Obiekt znajdzie się w katalogu o identyfikatorze 16. Formatem głównym publikacji będzie bitmapa, dla której plikiem głównym będzie plik PresentationData.xml. Opis metadanych znajduje się w pliku metadata.properties. Nazwa obiektu to Przykładowy obiekt wieloformatowy. Obiekt będzie opublikowany.