Widoki atrybutów służą do ułatwiania pracy redaktorom poprzez wyświetlanie w edytorze atrybutów tylko tych atrybutów, które są dla nich istotne. Definicję atrybutów należy umieścić w pliku xml, do którego URL został zdefiniowany w pliku generalConfig.properties we właściwości attributesViews.url.

Budowa pliku xml definiującego widoki atrybutów została przedstawiona na poniższym przykładzie:

<attributesViewsList>
  <attributesView fullView="true">
   <name lang="pl"><![CDATA[Wszystkie atrybuty]]></name>
   <name lang="en"><![CDATA[All attribures]]></name>
  </attributesView>

  <attributesView>
   <name lang="pl"><![CDATA[Tytuł, autor i opis]]></name>
   <attribute required="true">Title</attribute>
   <attribute>Creator</attribute>
   <attribute descendantRequired="true" showAllDescendants="true">Description</attribute>
  </attributesView>
</attributesViewsList>

Słowo ''atrybut'' można rozumieć jako podstawowy składnik opisu bibliograficznego lub jako element dodawany do znacznika xml. Aby uniknąć niejasności, zawsze gdy słowo jest używane w drugim z tych znaczeń, zostanie podkreślone, że chodzi o xml.

Głównym znacznikiem pliku konfiguracyjnego jest <attributesViewsList>. W jego wnętrzu umieszczane są znaczniki <attributesView>, z których każdy definiuje jeden widok atrybutów. Można wprowadzić następujące informacje na temat widoku: