Poniżej znajduje się lista rozszerzeń pozwalających na lokalizację źródła informacji. Sposoby lokalizacji tych źródeł przedstawione są szczegółowo w opisach poszczególnych rozszerzeń.