Ten podrozdział opisuje jak można wykonywać podstawowe zadania administratora przy użyciu Aplikacji Administratora dLibra.