W bibliotece dLibra dostęp do katalogów biblioteki jest kontrolowany dla każdego katalogu i każdego użytkownika z osobna. Oznacza to, że różni użytkownicy mogą posiadać różne uprawnienia do tego samego katalogu, jak również to, że jeden użytkownik może posiadać różne poziomy dostępu do różnych katalogów.

W bibliotece dLibra istnieją następujące uprawnienia na poziomie katalogu:

Użytkownik może mieć przyznane poszczególne uprawnienia do katalogu na cztery różne sposoby:

Prawa dostępu na poziomie katalogu można zmieniać w panelu Własności Katalogu, w zakładce Prawa.

Na liście po lewej stronie wypisani są użytkownicy biblioteki (na czarno posiadający choć jedno prawo, na szaro nie posiadający żadnych praw) oraz grupy (na czerwono). Pod listą użytkowników dostępne są przyciski umożliwiające ukrycie różnych kategorii użytkowników:

Po wybraniu jednego użytkownika lub grupy, wyświetlane są jego uprawnienia do wybranego katalogu w tabeli po prawej stronie. W kolejnych wierszach znajdują się wszystkie prawa związane z katalogiem. Kliknięcie w wybranym wierszu pozwoli zobaczyć krótki opis wybranego prawa w polu tekstowym znajdującym się pod tabelą. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

Aby wprowadzone zmiany w uprawnieniach zostały zapisane w systemie, należy kliknąć przycisk Zatwierdź.