Wprowadzenie

W bibliotece dLibra stosuje się ograniczenia dostępu na kilku różnych poziomach (kliknij na elemencie, aby zobaczyć szczegółowe informacje):

Niezależnie od poziomu dostępu, prawa są przyznawane na zasadach użytkownika lub grupy. Użytkownik posiada prawa, które zostały mu przyznane bezpośrednio, ale również prawa wszystkich grup, których jest członkiem. Zatem jakakolwiek zmiana uprawnienia do dostępu danej grupy będzie dotyczyła każdego użytkownika należącego do tej grupy.