Usługi indeksowania i wyszukiwania

Od wersji 5.0 dLibry istnieje możliwość rozdzielenia usługi wyszukiwania (Search Server) znanej z wersji 4.0 na dwie osobne usługi zajmujące się wyszukiwaniem (Search Server) i indeksowaniem (Index Server) niezależnie od siebie. Domyślna konfiguracja serwera dLibry zakłada, że obie usługi działają w ramach tej samej maszyny wirtualnej Java i współdzielą ten sam katalog z indeksem wyszukiwawczym. Konfiguracja taka odpowiada konfiguracji z wersji 4.0 (niezależnie od tego, czy usługa wyszukiwania umieszczona jest wraz z innymi usługami serwera dLibra czy uruchomiona jest na oddzielnej maszynie). Oprócz domyślnej konfiguracji dLibra udostępnia dwie inne możliwości różniące się fizycznym rozmieszczeniem usług.

Search Server i Index Server na tej samej maszynie

Rozwiązanie to zakłada, że usługi Search Server i Index Server będą umieszczone na jednej fizycznej maszynie, jednak będą działać w ramach oddzielnych maszyn wirtualnych Java. W celu uzyskania takiej konfiguracji należy wykonać następujące kroki:

 

Search Server i Index Server na osobnych maszynach

Rozwiązanie to zakłada, że usługi Search Server i Index Server będą umieszczone na osobnych fizycznych maszynach, więc naturalnie będą działać w ramach oddzielnych maszyn wirtualnych Java. W celu uzyskania takiej konfiguracji należy wykonać następujące kroki:

 

Konfiguracja synchronizacji indeksów wyszukiwawczych

Rozdzielenie usług indeksującej i wyszukującej powoduje, że działają one na niezależnych od siebie indeksach wyszukiwawczych. Konsekwencją tego jest fakt, iż indeks wykorzystywany do wyszukiwania nie zawsze jest aktualny i wymaga okresowego odświeżania. Serwer dLibry wyposażony jest w mechanizm synchronizacji indeksów pomiędzy usługami Index Server i Search Server. Synchronizacja uruchamiana jest zgodnie z ustawieniami zadania okresowego zdefiniowanego w pliku SE/conf/se/jobs.xml. Domyślny plan synchronizacji zakłada, że indeks treści (a także indeksy słownikowe *_spell) z racji swojego rozmiaru będzie synchronizowany oddzielnie od indeksów metadanych. Plan ten można dostosować do własnych potrzeb modyfikując wyrażenia CRON dla poszczególnych zadań. Możliwe jest również utworzenie dodatkowych zadań okresowych związanych z konkretnym typem indeksów.

 

Uwagi