Podczas przeprowadzania procesu aktualizacji z wersji 5.7.2 zaobserwowane zostały problemy z aktualizacją pluginu tinymce. Skutkuje on problemem podczas dodawania nowych wiadomości w Aplikacji Czytelnika. Doraźnym rozwiązaniem problemu jest przekopiowanie zawartości katalogu (dlibra-webapp-5.7.2\style\common\js\tinymce\plugins) z poprzedniej wersji dLibra lub z najnowszej paczki instalacyjnej.

Wykonane zadania

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

dLibra od wersji 5.7.0 działa z Maszyną Wirtualną Java w wersji 7. Aby aktualizator dLibry działał z Javą 7, trzeba pobrać jego poprawioną wersję z dotychczasowego adresu: w formacie zip lub tar.gz

Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej niż 5.7.1, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-ebapp/jnlp. Można też usunąć te pliki po aktualizacji, ale należy uważać, aby nie usunąć też nowych plików.

Aktualizacjia dlibra-server

Brak uwag.

Aktualizacja dlibra-webapp

Brak uwag

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak