Zastrzeżenia

  • Podstawowym warunkiem wykorzystania interfejsu programistycznego serwera jest posiadanie licencji na oprogramowanie dLibra.
  • Interfejs programistyczny nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych bez uzyskania pisemnej zgody IChB PAN PCSS. Możliwe jest natomiast nieodpłatne udostępnianie aplikacji zrealizowanych z wykorzystaniem tego interfejsu innym licencjobiorcom systemu dLibra.
  • Niewłaściwe wykorzystanie interfejsu programistycznego może doprowadzić do niepoprawnego czy niestabilnego działania biblioteki cyfrowej, do całkowitej utraty danych zgromadzonych w takiej bibliotece lub nawet do awarii sprzętu, na którym uruchomiona jest biblioteka cyfrowa. W związku z tym IChB PAN PCSS nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z używania aplikacji wykorzystujących interfejs programistyczny serwera dLibra.

Podstawowe informacje

Interfejs programistyczny (API) serwera dLibra pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących bezpośrednio z serwerem biblioteki cyfrowej opartej na systemie dLibra. Interfejs ten jest zrealizowany w języku Java (wersja 1.5), a komunikacja odbywa się przy pomocy protokołu Java RMI. Mogą to być na przykład bardzo proste aplikacje raportujące lub bardziej złożone aplikacje klienckie. Przykładami takich aplikacji są aplikacje redaktora, administratora i czytelnika dostarczane wraz z serwerem systemu dLibra.

Dokumentacja techniczna API serwera w postaci JavaDoc dostępna jest w repozytorium dystrybucji projektu dLibra, w którym znajdują się również pakiety instalacyjne dLibry. Dokumentacja znajduje się w podkatalogu numer-wersji/api/numer-wydania, czyli np. 4.0/api/4.0.3 i podzielona jest na następujące moduły:

W celu uzyskania dostępu do repozytorium prosimy o kontakt.

Przykłady kodu

Osoby zainteresowane przykładami (fragmentami kodu Java) pokazującymi wykorzystanie API serwera systemu dLibra lub mające problemy z wykorzystaniem API prosimy o kontakt.