ImprovementDodanie FileManagera tylko do odczytu w aplikacji redaktora
Bugdata automatycznego odpublikowania nie ustawia się dla nowych publikacji
BugNPE przy usuwaniu wartości atrybutu
DevelopmentData opublikowania publikacji dodanej przez self-archiving - wsparcie w AR
BugDodać język kaszubski w aplikacji redaktora
BugNieoczekiwany błąd aplikacji przy zmianie metadanych katalogu
Improvementsefl-archiving - mozliwosc wyspecyfikowania daty publikacji wprowadzonego obiektu
ImprovementDodatkowa opcja w ramach komponentu Najczęściej przeglądane
ImprovementZmiana komunikatu dla uzytkownika gdy nie ma praw

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.6.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

updater.requestedVersion=5.6.0

 

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

Po aktualizacji należy uruchomić w bazie danych skrypty SQL opatrzone numerami większymi niż numer wersji, z której wykonywana była aktualizacja.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/server.xml