Taskwprowadzenie linku zamiast treści pliku - jako wtyczka do dLibry bugfix
BugZmiana nazwy publikacji: błędne ostrzeżenie o utracie danych i zawieszenie Aplikacji Redktora
BugMasowe ładowanie nie sprawdza typu publikacji docelowej

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.5.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

updater.requestedVersion=5.5.0

Publikacje linkujące

W aplikacji redaktora dodano możliwość tworzenia publikacji z treścią umieszczoną zdalnie. Należy podać adres URL do takiej publikacji i ewentualnie uzupełnić listę linków o takie, które wskazują na dodatkowe zasoby podlegające indeksowaniu. Poniżej przedstawiono zmieniony kreator dodawania publikacji.

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

Aktualizacja dlibra-webapp

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/server.xml

 

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_pl.xml