Informacje:

Zmiany i ulepszenia wprowadzone w wydaniu:

Historia transkrypcji przechowywana jest dla każdej strony projektu osobno. Opcja zarządzania wersjami dostępna jest w menu strony dostępnym w widoku zarządzania projektem.

 

Import publikacji jest możliwy przez stronę formularza tworzenia nowego projektu, do adresu należy dodać parametr oai wskazujący na link OAI do publikacji np. LINK. Wówczas na podstawie linku OAI zostanie utworzony cały projekt, oprócz metadanych publikacji zaimportowane zostaną również pliki, które zostają poddane konwersji do plików JPEG.

Drugą możliwością jest import jedynie plików do istniejącej publikacji również za pomocą linku OAI. Do tego celu służy zakładka Import plików z istniejącej publikacji na stronie dodawania plików do projektu.

 

Na plikach projektu możliwe jest przeprowadzenia wsadowego procesu OCR. Do tego służy opcja  dostępna na stronie zarządzania projektem.

W momencie wprowadzenia zmian w edytorze transkrypcji użytkownik jest informowany o fakcie zapisania wprowadzonych przez niego zmian pojawiąjącym się dymkiem w prawym dolnym rogu ekranu.