Na tej stronie znajdują się informacje o nowych funkcjach i poprawkach wydawanych w ramach kolejnych wdrożeń aplikacji WLT pod adresem http://wlt.synat.pcss.pl.

Lista wdrożonych wydań aplikacji WLT: