Poniżej znajduje się polska wersja dokumentacji Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji.