TaskZwiększenie pamięci aplikacji redaktora do 512 MB
BugNiepoprawna domyślna konfiguracja dla budowania statystyk atrybutów
ImprovementIndeksowanie djvu - optymalizacja - sprawdzenie
ImprovementMasowe ładowanie publikacji planowanych
TaskWolne startowanie content servera
TaskWolne startowanie aplikacji czytelnika
BugUsunięcie angielskiego języka interfejsu uniemożliwia start aplikacji czytelnika
New FeatureKonfiguracyjne uniemozliwienie w dLibrze tworzenia publikacji normalnych (tylko planowane)

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.4.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

updater.requestedVersion=5.4.0

Zmiany w mechanizmie rozszerzeń Aplikacji Redaktora

W aplikacji redaktora dodano punkty rozszerzeń mające na celu ułatwienie integracji systemu dLibra z zewnętrznymi systemami, np. do zarządzania procesem digitalizacji. Punkty rozszerzeń pozwalają np. na wyświetlanie dodatkowych informacji o obiektach, reagowanie na zmiany wprowadzone w systemie oraz zmianę sposobu wybierania pliku głównego tworzonej publikacji. Zmodyfikowano również punkt rozszerzeń dla narzędzi (tool), aby można było dodawać narzędzia również w Aplikacji Redaktora, a nie tylko Administratora. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji.

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

Aktualizacja dlibra-webapp

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/server.xml

*.properties

dlibra-server/conf/ms/service.properties

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/periodic.xml

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.vm

JnlpComponent.vm