Wykonane zadania

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-webapp

Informacje pojawia się wkrótce.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.css

dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-content.css

*.js

dlibra-webapp/formats/jpg_js/moozoom.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/moozoom.js
dlibra-webapp/style/common/js/jquery-bgiframe-2.1.1.js

*.vm

dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_js/content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg_js/content.vm

inne

dlibra-webapp/formats/djvu/djvuViewer.jar
dlibra-webapp/formats/html/pubViewer.jar
dlibra-webapp/formats/jpg_secured/jpgViewer.jar

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.xml

SendMailAction_en.xml
SendMailAction_pl.xml