Wykonane zadania

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

Informacje pojawia się wkrótce.

Aktualizacja dlibra-webapp

Informacje pojawia się wkrótce.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/ms/jobs.xml

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.xml

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml

*.js

dlibra-webapp/style/common/js/jquery-bgiframe-2.1.1.js

inne

dlibra-webapp/formats/djvu/djvuViewer.jar
dlibra-webapp/formats/html/pubViewer.jar
dlibra-webapp/formats/jpg_secured/jpgViewer.jar