Ogólna konfiguracja

Opcje związane z ogólnym działaniem serwera dLab znajdują się w katalogu instalacyjnym serwera, w katalgu conf/dl/service.properties. Plik ten zawiera właściwości w osobnych liniach, w postaci klucz=wartość. Zmiany wprowadzone w tym pliku przynoszą skutek po ponownym uruchomieniu serwera.

Dostępne są następujące właściwości:

Zadania okresowe

Część funkcji systemu dLab została zaimplementowana jako zadania okresowe, czyli pewne operacje, które są cyklicznie powtarzane w określonych godzinach. Kongiguracja zadań okresowych znajduje się w pliku conf/dl/jobs.xml. Każde zadanie okresowe ma w nim swój znacznik <job>, w którym znajdują się parametry zadania (znacznik <job-detail>) oraz informacja, kiedy zadanie ma zostać uruchomione (znacznik <trigger>, zawiera czasy uruchomienia w formacie zgodnym z programem Cron).

Obecnie zdefiniowane jest jedno zadanie okresowe:

Przypisanie praw do publikacji w dLibrze

Zadanie służy temu, aby w określonym dniu publikacja powiązana z pewnym zadaniem w dLabie została udostępniona w lokalnej sieci bibliotecznej lub w całym Internecie. Jest to przydatne w sytuacji, kiedy właściciel praw autorskich zgodził się na upublicznienie pozycji, ale dopiero od pewnego terminu. Podobne rozwiązanie zapewnia funkcja automatycznego publikowania publikacji w dLibrze, jednak w tym przypadku publikacja może być cały czas opublikowana, dzięki czemu widoczne są jej metadane i da się ją wyszukać. Informacja, kiedy i w jaki sposób mają zostać dodane prawa użytkowników, muszą zostać zapisane jako parametry czynności "Nadanie uprawnień do odczytu". Domyślnie, zadanie to jest wykonywane codziennie o północy.

W pliku jobs.xml można skonfigurować to, która czynność i który parametr mają przypisaną informacje o dacie i sposobie udostępnienia publikacji, a także to, jakie prawa należy dodać w dLibrze w przypadku dostępu pełnego lub z sieci lokalnej. Opcje te zwykle nie są modyfikowane po instalacji systemu, dlatego nie zamieszczamy ich szczegółowego opisu w niniejszej dokumentacji. Więcej informacji można znaleźć w komentarzach we wspomnianym pliku konfiguracyjnym.