Wykonane zadania

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

brak

Aktualizacja dlibra-webapp

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/server.xml

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.xml

AddToComponent_en.xml
LoginComponent_en.xml
LoginComponent_pl.xml
NewAccountComponent_en.xml
NewAccountComponent_pl.xml
SendMailAction_en.xml
SendMailAction_pl.xml
SendPermissionRequestAction_en.xml
SendPermissionRequestAction_pl.xml

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/actions.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_secured/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_secured/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_secured/settings.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/pages.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/web.xml

*.css

dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/one_column.css

*.png

dlibra-webapp/watermark.png

*.vm

dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_secured/content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_secured/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_secured/test.vm