Centrum Technologii Oracle (CTO) zostało powołane celem intensyfikacji i rozszerzenia współpracy PCSS z firmą Oracle w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Działalność CTO została formalnie rozpoczęta poprzez przystąpienie PCSS do programu Oracle Partner Network w lipcu 2011 roku. CTO opiera się o wieloletnią współpracę PCSS z firmą Oracle w obszarze baz danych i aplikacji. Fundamentem dla jego powstania było Centrum Doskonałości SUN w PCSS utworzone wspólnie z firmą SUN Microsystems w 2003 roku. Centrum Doskonałości działało aktywnie w PCSS do czasu akwizycji firmy SUN przez firmę Oracle.

Poczytaj więcej o centrum.

Cele

Najważniejsze cele stawiane przed CTO to:

  • Realizacja programu partnerskiego Oracle OPN

  • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy PCSS a firmą Oracle

  • Kreowanie wspólnych projektów o innowacyjnym charakterze

  • Koordynacja działań PCSS w obszarach kompetencji Oracle

  • Stymulacja działalności badawczo-rozwojowej PCSS w obszarze technologii Oracle

  • Działalność informacyjna oraz organizacja spotkań branżowych dotyczących technologii i produktów Oracle

  • Współpraca oraz wymiana doświadczeń z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz uniwersytetami w zakresie technologii Oracle

 

Obszary kompetencji

CTO działa w kilku obszarach kompetencji dla wybranych technologii i produktów Oracle. Są to odpowiednio: