Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra.


Konfiguracja podstawowa

Wszystkie pliki konfiguracyjne systemu dLibra znajdują się w podkatalogu conf katalogu głównego serwera oraz jego podkatalogach. W każdym z plików istotne parametry konfiguracyjne zostały opatrzone komentarzem. Pliki znajdujące się bezpośrednio w katalogu conf dotyczą wszystkich usług serwera systemu dLibra. Pliki znajdującie się w podkatalogach tego katalogu zawierają indywidualne ustawienia poszczególnych usług. Dostępne są następujące pliki konfiguracyjne:

Konfiguracja Self-Archiving

W serwerze w pliku /conf/ms/service.properties można ustawić dostępność kreatora publikacji dla wszystkich czytelników. Służy do tego flaga wwwPublicationAllowed, którą należy ustawić na "true". Jako, że tworzone przez kreator publikacje są lokowane w konkretnych folderach w systemie dLibra konieczne jest również wskazanie takiego folderu poprzez ID w parametrze publicDirectoryId.

Aby obie te zmiany przyniosły oczekiwany efekt konieczne jest ponowne uruchomienie po pierwsze serwera dLibra, po drugie kontenera Aplikacji Czytelnika.