Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Publikacje grupowe

W systemie dLibra publikacja grupowa służy do łączenia (grupowania) powiązanych ze sobą publikacji. Publikacja grupowa nie posiada plików z treścią ponieważ służy jedynie do grupowania powiązanych elementów. Struktura publikacji grupowej jest hierarchiczna (publikacja grupowa może zawierać publikacje i publikacje grupowe) przez co możliwy jest wielopoziomowy podział powiązanych zasobów. Przykładowo może to być publikacja wielotomowa, gdzie poszczególne tomy to zwykłe publikacje. Innym przykładem jest gazeta, gdzie możliwy jest wielopoziomowy podział zasobów, np. publikacja grupowa Dziennik w której znajdują się publikacje grupowe do konkretnych roczników (1950, 1951, itd). Następnie każdy rocznik może być podzielony na miesiące (styczeń, luty, ...). Dopiero w publikacji grupowej odpowiadającej miesiącowi umieszczamy poszczególne numery Dziennika jako zwykłe publikacje.

  • No labels