Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

W wersji 6.0 systemu dLibra zostało wprowadzone nowe pojęcie tzw. wieloformatowych reprezentacji formatów cyfrowych. Formaty cyfrowe to nic innego jak różne typy plików multimedialnych, które mogą być przechowywane w systemie dLibra. Bardziej szczegółowe informacje na temat formatów cyfrowych zostało zawartych w rozdziale 01. Formaty cyfrowe przechowywanych obiektów. Z kolei wieleformatowa reprezentacja formatów cyfrowych to bardziej abstrakcyjna forma podziału samych formatów cyfrowych wewnątrz obiektu cyfrowego(publikacji). Redaktor ma możliwość wyboru czy chce aby publikowany obiekt cyfrowy składał się z pliku lub plików reprezentujących jeden format, czy reprezentujących wiele formatów. Przykładowo czym innym będzie opublikowanie obiektu składającego się z plików DjVu i jednego pliku PDF, a czym innym będzie obiekt składający się z dwóch formatów, w którym pierwszy format będzie składać się wyłącznie z plików DjVu, a drugi formatem będzie stanowić wyłącznie plik PDF. Przykład, w którym mamy jeden format z plikami DjVu oraz jednym plikiem PDF może wskazywać na to, że plik PDF jest częścią całej publikacji(której częścią są również pliki DjVu). Przykład, w którym mamy dwa formaty, gdzie jeden format to pliki DJVU, a drugi to plik pdf wskazuje na to, że mamy dokładnie taką samą treść obiektu, ale reprezentowaną za pomocą odmiennych formatów cyfrowych.

Informacje na temat tworzenia obiektów wieloformatowcyh są zawarte w rozdziale 04. Tworzenie i modyfikowanie obiektów wieloformatowych

  • No labels