Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

System dLibra składa się z trzech podstawowych modułów: serwer, aplikacja czytelnika oraz aplikacja redaktora i administratora. Każdy z tych modułów musi być odpowiednio zainstalowany aby można było rozpocząć pracę z całym systemem dLibra. Moduł serwera dLibry oraz moduł aplikacji czytelnika instalowane są na dedykowanym serwerze sprzętowym (lub kilku serwerach). Serwer dLibry wykorzystywany jest przez aplikację czytelnika oraz aplikację redaktora i administratora, natomiast aplikacja czytelnika działa jako serwer WWW. Aplikacja redaktora i administratora jest aplikacją okienkową. Instaluje się ją na komputerach z których ma być wykorzystywana, korzystając ze stron internetowych serwowanych przez aplikację czytelnika. Ze względu na te ograniczenia instalację systemu dLibra należy przeprowadzić w odpowiedniej kolejności. 

Szczegółowe instrukcje uruchamiania poszczególnych modułów systemu znajdują się poniżej. Należy pamiętać aby zachować wskazaną poniżej kolejność instalacji.

  1. Rozdziale Uruchamianie serwera systemu dLibra - dla serwera dLibra.
  2. Rozdziale Uruchomienie Aplikacji Czytelnika- dla aplikacji czytelnika systemu dLibra.
  3. Rozdziale Instalacja, uruchamianie i logowanie - dla aplikacji redaktora i administratora.

Po przeprowadzeniu instalacji, uruchamiając system dLibra należy zachować tę samą kolejność uruchamiania poszczególnych modułów.

  • No labels