Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Treść tego dokumentu jest pisana z myślą o osobach, które mają już podstawowe pojęcie o działaniu i możliwościach Google Analytics. Osoby, które nie znają tego narzędzia powinny w pierwszej kolejności zapoznać się z materiałami dostępnymi bezpłatnie w Akademii Analytics prowadzonej przez Google.

Instalacja kodu śledzącego Google Analytics

Aby rozpocząć korzystanie z Google Analytics (dalej: GA), należy w pierwszej kolejności zainstalować kod śledzący GA w stronach generowanych przez Aplikację Czytelnika. Kod taki jest już domyślnie osadzony w szablonach strona Aplikacji Czytelnika, należy jednak podać tzw. Identyfikator śledzenia. Identyfikator ten dostępny jest w panelu administracyjnym Google Analytics, w sekcji Informacje o śledzeniu / Kod śledzenia i ma postać UA-<ciąg liczb>-<ciąg liczb>, na przykład: UA-1791243-1. Po skopiowaniu tego kodu ze stron Google Analytics należy go umieścić w pliku konfiguracyjnym ................. jako wartość parametru konfiguracyjnego .................. Po zapisaniu zmian w pliku konfiguracyjnym i zrestartowaniu Aplikacji Czytelnika, kod śledzący powinien być już poprawnie osadzany. Efektem tego będzie zarówno widoczność kodu śledzącego w kodzie HTML stron WWW Aplikacji Czytelnika, jak i rozpoczęcia raportowania danych do GA.

Zaawansowana konfiguracja Google Analytics

Poza opisanym powyżej zainstalowaniem kodu śledzącego zalecane jest również skonfigurowanie zaawansowanych funkcji Google Analytics. Najistotniejsze zaawansowane ustawienia opisano poniżej.

Konfiguracja czasu trwania sesji

Konfiguracja śledzenia wyszukiwania wewnątrz biblioteki cyfrowej

Konfigurowanie śledzenia wyszukiwania wewnątrz biblioteki cyfrowej możliwe jest w opcjach administracyjnych GA, w sekcji Widok danych, w Ustawieniach widoku. Należy tam włączyć (patrz zrzut ekranu poniżej) Śledzenie wyszukiwania w witrynie, a także włączyć Kategorie wyszukiwania w witrynie oraz wpisać:

  • W pole Parametr zapytania ciąg: q,search_value1,q,search_value2,q,search_value3,q,search_value4 - spowoduje to śledzenie zapytań prostych oraz zapytań zaawansowanych (pierwszych czterech elementów składowych).
  • W pole Parametr kategorii ciąg: qf1,qf2,qf3,qf4,qf5 - spowoduje to śledzenie do pięciu równoczesnych filtrów wyszukiwania stosowanych przez użytkowników.

Przykłady analizy danych

  • No labels