Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Wykonane zadania

  • Oficjalne wsparcie dla Javy 8 - poprawione bezpieczeństwo i wydajność
  • Aplikacja Redaktora: importowanie metadanych z plików MARC - wsparcie dla pól z literami w identyfikatorze

  • Serwer: ulepszona obsługa przepełniania katalogów cache

  • Aplikacja Czytelnika: poprawiony błąd przy uruchamianiu z niestandardową kolekcją główną

  • Aplikacja Czytelnika: poprawiony błąd przy uruchamianiu gdy jest więcej języków interfejsu niż metadanych

  • Aplikacja Czytelnika: poprawiony problem z ładowaniem domyślnych stron pomocy przy pierwszym uruchomieniu po instalacji

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja Javy do wersji 8

Icon

Przed aktualizacją dLibry do 5.8.5 wymagana jest aktualizacja Maszyny Wirtualnej Java do najnowszej wersji 8.

Uwagi dotyczące aktualizacji z dużo starszych wersji

Icon
  • Wraz z wydaniem wersji 5.7.0 zmienił się aktualizator. Leśli ostatnia aktualizacja była wcześniej, należy pobrać nową wersję z dotychczasowego adresu: w formacie zip lub tar.gz
  • Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-webapp/jnlp

 

Aktualizacjia dlibra-server

Brak uwag.

Aktualizacja dlibra-webapp

Przed uruchomieniem zaktualizowanej aplikacji webowej należy usunąć zawartość katalogu webapp-work/cache, ponieważ zmienił się format przechowywania cache i wcześniej zapisane pliki nie zostaną poprawnie wczytane. Może się to wiązać z dłuższym czasem pierwszego uruchomienia.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak

  • No labels