Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wykonane zadania

  • Oficjalne wsparcie dla Javy 8 - poprawione bezpieczeństwo i wydajność
  • Aplikacja Redaktora: importowanie metadanych z plików MARC - wsparcie dla pól z literami w identyfikatorze

  • Serwer: ulepszona obsługa przepełniania katalogów cache

  • Aplikacja Czytelnika: poprawiony błąd przy uruchamianiu z niestandardową kolekcją główną

  • Aplikacja Czytelnika: poprawiony błąd przy uruchamianiu gdy jest więcej języków interfejsu niż metadanych

  • Aplikacja Czytelnika: poprawiony problem z ładowaniem domyślnych stron pomocy przy pierwszym uruchomieniu po instalacji

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja Javy do wersji 8

Icon

Przed aktualizacją dLibry do 5.8.5 wymagana jest aktualizacja Maszyny Wirtualnej Java do najnowszej wersji 8.

Uwagi dotyczące aktualizacji z dużo starszych wersji

Icon
  • Wraz z wydaniem wersji 5.7.0 zmienił się aktualizator. Jeśli ostatnia aktualizacja była wcześniej, należy pobrać nową wersję z dotychczasowego adresu: w formacie zip lub tar.gz
  • Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-webapp/jnlp

 

Aktualizacjia dlibra-server

Brak uwag.

Aktualizacja dlibra-webapp

Przed uruchomieniem zaktualizowanej aplikacji webowej należy usunąć zawartość katalogu webapp-work/cache, ponieważ zmienił się format przechowywania cache i wcześniej zapisane pliki nie zostaną poprawnie wczytane. Może się to wiązać z dłuższym czasem pierwszego uruchomienia.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak

  • No labels