Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kreator masowego ładowania obiektów pozwala przesłać na serwer wiele publikacji na raz, w tym publikacje wieloformatowe.
Aby uruchomić kreator masowego ładowania obiektów, należy wybrać pozycję Masowe ładowanie obiektów z menu Narzędzia.

 1. W pierwszym kroku kreatora określamy obiekty, które zostaną przesłane do serwera. Okno pierwszego kroku kreatora (rysunek poniżej) podzielone jest na dwie części: z lewej strony umieszczone jest drzewo katalogów systemowych, z prawej struktura obiektu do przesłania na serwer. Aby dodać obiekt do drzewa obiektu do przesłania na serwer należy:
  1. Na drzewie katalogów systemowych zaznaczyć katalog zawierający podkatalogi opisujące obiekty wieloformatowe (informacje na temat struktury katalogu opisującego obiekty znajdują się w kolejnym podrozdziale).
  2. Nacisnąć przycisk oznaczony przez . Po wykonaniu tej czynności aplikacja sprawdzi poprawność struktury katalogów opisujących obiekty. W razie błędów wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.


  Kreator masowego ładowania obiektów - wybór publikacji do przesłania

  c. Po dodaniu co najmniej jednego obiektu do przesłania, możliwe jest przejście do kolejnego kroku. 

 2. W drugim kroku kreatora (rysunek poniżej) przesyłamy obiekt na serwer. Aby przesłać obiekt na serwer należy nacisnąć przycisk Start. W trakcie przesyłania wyświetlane są informacje na temat postępu przesyłania. Po przesłaniu publikacji wyświetlane jest podsumowanie. Jeżeli z jakiegoś powodu przesyłanie jednego lub więcej obiektów nie powiodło się, możliwe jest sprawdzenie komunikatów o błędach na stronie z podsumowaniem naciskając przycisk Szczegóły błędów... 
  Dodatkowo redaktor może odłożyć proces tworzenia publikacji na później poprzez wybranie przycisku Prześlij później. Opcja ta działa tak samo jak w kreatorze nowej publikacji.
   

  Kreator masowego ładowania obiektów - przesyłanie obiektów
 • No labels