Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Właściwości zaznaczonego obiektu na liście elementów wyświetlone są w panelu własności. Panel właściwości składa się z zestawu zakładek (ich liczba i rodzaj zależy od typu wybranego elementu). Na każdej zakładce znajduje się edytor umożliwiający modyfikację określonych własności wybranego obiektu. W tej sekcji opisane są najważniejsze edytory właściwości.

01. Edytor informacji ogólnych

02. Edytor opisu bibliograficznego

03. Edytor praw

04. Edytor pozycji obiektów

05. Edytor przynależności obiektu do kolekcji

  • No labels