Skip to end of metadata
Go to start of metadata

To rozszerzenie zapisuje i odczytuje pliki xml. Struktura dokumentu została przedstawiona na przykładzie poniżej:

Korzeniem dokumentu jest znacznik <dictionary>, wewnątrz znajdują się kolejne grupy (znacznik <group>). W każdej grupie musi się znaleźć znacznik <baseValue> zawierający nazwę grupy (czyli wartość podstawową). Ewentualne synonimy mogą zostać dodane w znacznikach <value>.

Ze względu na prostotę, rozszerzenie to można łatwo wykorzystać do przenoszenia kopiowania zawartości słowników w ramach biblioteki, na przykład do innego języka lub atrybutu, a także pomiędzy różnymi bibliotekami dLibra. Wykorzystany format zapisu nie jest jednak standardem, tak więc ewentualna komunikacja z systemami innego typu zazwyczaj będzie będzie wymagać przetworzenia plików xml przy pomocy dodatkowych narzędzi.

Rozszerzenie to nie ma możliwości konfiguracji.

  • No labels