Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CHContext (https://github.com/psnc-dl/chcontext/) to javascriptowy widżet dostarczający listę odnośników do zasobów dziedzictwa kulturowego utworzonych na podstawie wyników wyszukiwania bazującego na zawartości określonego elementu strony WWW, na której widżet jest osadzony.

Widżet wspiera trzy źródła danych:

Przykłady użycia:

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt: http://dl.psnc.pl/contact/.

 

Instalacja instancji

Dodaj następujący fragment kodu do pliku dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/simple-inv.vm pomiędzy liniami #foreach( $comp in $left) a #if ( ${comp.RenderedTemplate}!= "" )

dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/simple-inv.vm

Powyższa konfiguracja widżetu zakłada, że:

  • wyszukiwanie będzie realizowane poprzez FBC+ (data-searchProvider="FBC+")
  • wyświetlanych będzie 5 elementów (data-resultCount="5")
  • wyszukiwana będzie zawartość elementu wskazanego poprzez selektor span#Subject a (data-queryselector="span#Subject a"), czyli słowa kluczowe
  • nie będą wyświetlane miniaturki (data-show-img="false")
  • w dlibrze zdefiniowane są etykiety tekstowe dla klucza CHContext.SeeAlso
  • temat kolorystyczny to theme1.

Następnie należy zdefiniować etykiety tekstowe dla klucza CHContext.SeeAlso. W tym celu w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_pl.xml dodajemy wpis:

dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_pl.xml

Analogicznie w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_en.xml dodajemy:

dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_en.xml

Chcemy wyszukiwać podobne obiekty bazując na słowach kluczowych. Aby to zrealizować, musimy zmienić kod HTML strony z opisem publikacji w ten sposób, aby umożliwić dostęp do nich. W tym celu musimy zmodyfikować makro dispNode.

Do pliku dlibra-webapp/WEB-INF/components/templates/custom_library.vm dodajmy następującą treść (treść tego makra można znaleźć w pliku custom_library.vm, który znajduje się w archiwum dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components-x.x.x.jar):

dlibra-webapp/WEB-INF/components/templates/custom_library.vm

a następnie zamieńmy linię:

na:

Pozostało tylko zmodyfikowanie domyślnego wyglądu, poprzez dodanie następującego kodu w pliku dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-inv.css (przy założeniu, że wykorzystywany temat kolorystyczny to theme1):

dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-inv.css
  • No labels