Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zbyt duży rozmiar bazy danych PostgreSQL

Duża liczba operacji DELETE czy UPDATE wykonywanych na tabeli może prowadzić do wystąpienia tzw. "index bloat". Problem występuje w indeksach opartych na B-drzewach i polega na tym, że w indeksie występuje wiele pustych lub prawie pustych stron. Takie "nadmuchanie" indeksu skutkuje zwiększonym rozmiarem bazy danych i prowadzi do obniżenia jej wydajności nawet do nieakceptowalnego poziomu. Rozwiązaniem jest przebudowanie indeksu zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji PostgreSQL.

Przy sprawdzaniu rozmiaru tabel przed i po przebudowaniu indeksów pomocne mogą być poniższe zapytania SQL.

  • Podaje rozmiary tabel w bajtach:
  • Podaje sumę rozmiarów 10 największych tabel:
  • Podaje sumę rozmiarów wszystkich tabel:
  • No labels