Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Aktualizacja z wersji 5.7.2

Icon

Podczas przeprowadzania procesu aktualizacji z wersji 5.7.2 zaobserwowane zostały problemy z aktualizacją pluginu tinymce. Skutkuje on problemem podczas dodawania nowych wiadomości w Aplikacji Czytelnika. Doraźnym rozwiązaniem problemu jest przekopiowanie zawartości katalogu (dlibra-webapp-5.7.2\style\common\js\tinymce\plugins) z poprzedniej wersji dLibra lub z najnowszej paczki instalacyjnej.

Wykonane zadania

 • Aplikacja Redaktora oraz applety Java do przeglądania treści są podpisane nowym certyfikatem (poprzedni wygasł)
 • Paczka instalacyjna zawiera propozycję skryptów startowych
 • Poprawione błędy
  • Problemy z wyszukiwaniem fraz zawierających spójniki itp. (stop words)
  • Błędy w logach Tomcata po zablokowaniu angielskiego języka interfejsu
  • Tworzenie niepotrzebnych logów velocity.log w głównym katalogu serwera
  • Drobne niestabilności

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Nowy aktualizator dla Javy 7

Icon

dLibra od wersji 5.7.0 działa z Maszyną Wirtualną Java w wersji 7. Aby aktualizator dLibry działał z Javą 7, trzeba pobrać jego poprawioną wersję z dotychczasowego adresu: w formacie zip lub tar.gz

Aktualizacja Aplikacji Redaktora

Icon

Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej niż 5.7.1, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-ebapp/jnlp. Można też usunąć te pliki po aktualizacji, ale należy uważać, aby nie usunąć też nowych plików.

Aktualizacjia dlibra-server

Brak uwag.

Aktualizacja dlibra-webapp

Brak uwag

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak

 • No labels