Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Current »

Zastrzeżenia

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z INTERFEJSU PROGRAMISTYCZNEGO SERWERA dLibra PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI!

Icon
  • Podstawowym warunkiem wykorzystania interfejsu programistycznego serwera jest posiadanie licencji na oprogramowanie dLibra.
  • Interfejs programistyczny nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych bez uzyskania pisemnej zgody IChB PAN PCSS. Możliwe jest natomiast nieodpłatne udostępnianie aplikacji zrealizowanych z wykorzystaniem tego interfejsu innym licencjobiorcom systemu dLibra.
  • Niewłaściwe wykorzystanie interfejsu programistycznego może doprowadzić do niepoprawnego czy niestabilnego działania biblioteki cyfrowej, do całkowitej utraty danych zgromadzonych w takiej bibliotece lub nawet do awarii sprzętu, na którym uruchomiona jest biblioteka cyfrowa. W związku z tym IChB PAN PCSS nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z używania aplikacji wykorzystujących interfejs programistyczny serwera dLibra.

Podstawowe informacje

Interfejs programistyczny (API) serwera dLibra pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących bezpośrednio z serwerem biblioteki cyfrowej opartej na systemie dLibra. Interfejs ten jest zrealizowany w języku Java (wersja 1.5), a komunikacja odbywa się przy pomocy protokołu Java RMI. Mogą to być na przykład bardzo proste aplikacje raportujące lub bardziej złożone aplikacje klienckie. Przykładami takich aplikacji są aplikacje redaktora, administratora i czytelnika dostarczane wraz z serwerem systemu dLibra.

Dokumentacja techniczna API serwera w postaci JavaDoc dostępna jest w repozytorium dystrybucji projektu dLibra, w którym znajdują się również pakiety instalacyjne dLibry. Dokumentacja znajduje się w podkatalogu numer-wersji/api/numer-wydania, czyli np. 4.0/api/4.0.3 i podzielona jest na następujące moduły:

  • dlibra-common - zawiera klasy i interfejsy API serwera dLibry.
  • dlibra-common-util - zawiera klasy i interfejsy pomocnicze, wymagane przez API serwera dLibry.

W celu uzyskania dostępu do repozytorium prosimy o kontakt.

Przykłady kodu

Osoby zainteresowane przykładami (fragmentami kodu Java) pokazującymi wykorzystanie API serwera systemu dLibra lub mające problemy z wykorzystaniem API prosimy o kontakt.

  • No labels