Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Umieszczony tutaj film pokazuje kolejne kroki od nieudanej próby wyświetlenia publikacji DjVu, poprzez pobranie wtyczki umożliwiajacej wyświetlanie takich publikacji i jej instalację, aż do udanego wyświetlenia treści publikacji.

  • No labels