Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

type summary

The URL filter is not available to you, perhaps it has been deleted or had its permissions changed

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.5.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

Publikacje linkujące

W aplikacji redaktora dodano możliwość tworzenia publikacji z treścią umieszczoną zdalnie. Należy podać adres URL do takiej publikacji i ewentualnie uzupełnić listę linków o takie, które wskazują na dodatkowe zasoby podlegające indeksowaniu. Poniżej przedstawiono zmieniony kreator dodawania publikacji.

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

  • dlibra-server/conf/server.xml - jedyną zmianą jest nowy numer wersji dla wszystkich usług - serviceVersion="5.5"

Aktualizacja dlibra-webapp

  • dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_en.xml oraz message_pl.xml - zmieniono link do instalatora wtyczki służącej do przeglądania plików w formacie djvu 

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/server.xml

 

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_pl.xml

 

  • No labels