Child pages
 • Nota do wydania z dnia 2013-07-30
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Informacje o wydaniu:

 • Data wydania: 2013-07-29

 • Implementacja: 1267-8363

 • Timestamp: 2013_07_29-14_46_03

Zmiany i ulepszenia wprowadzone w wydaniu:

 • Statystyki dla projektu

  Do strony zarządzania projektem dodano możliwość podejrzenia aktualnych statystyk korekty poprzez przycisk . Statystyki podzielono na dwie kategorie:

  • – mamy możliwość przejrzenia wszystkich korektorów pracujących z danym projektem dla zadanego okresu czasu, pod kątem liczby zweryfikowanych przez nich linii. Oprócz licznika linii, prezentowana jest też data ostatniej weryfikacji wykonanej przez danego korektora. Statystyki liczone są dla całego projektu.


  • – na stronie tej mamy możliwość przejrzenia wszystkich słów wraz z licznikiem wystepowania ich w całym dokumencie. Statystyki liczone są dla całego projektu jak i dla pojedynczych stron. Przyciski w górnym menu służą do nawigacji pomiędzy stronami.

   Tabela prezentująca wyniki korekty jest stronicowana i sortowana.


 • Przyciski oznaczania końca linii, artykułu, miękki dywiz

  W oknie edycji pojedynczej linii dodano trzy przyciski umożliwiające:

  • – podział wyrazów pomiędzy liniami, (jeżeli linia kończy się myślnikiem, wówczas zostanie on automatycznie zamieniony na znak miękkiego dywizu),

  • – koniec akapitu,

  • – koniec artykułu.

 • Edytowanie transkrypcji tylko dla zalogowanych użytkowników

  Edycja publicznego projektu nie jest możliwa dla niezalogowanych użytkowników. Tylko zalogowani użytkownicy serwisu WLT mogą wykonywać transkrypcję dokumentów.

 • Widget z procentem zaawansowania transkrypcji

  Do strony projektu jak i do strony zarządzania projektem dodano pasek postępu prezentujący stopień zaawansowania transkrypcji. Stopień zaawansowania transkrypcji jest wyliczany jako stosunek liczby zweryfikowanych linii do liczby wszystkich linii w transkrypcji.

 • Generowanie MOBI i RTF

  Dodano możliwość pobrania rezultatów transkrypcji w dwóch nowych formatach mobilnych MOBI oraz RTF. Wyniki transkrypcji można pobierać ze strony projektu lub strony zarządzania projektem. Formaty mobilne zostały zgrupowane pod jedną pozycją w sekcji pobierania wyników. Uprawnienia do pobierania tranksrypcji mają edytorzy projektu i jego właściciel.


 • Normalizacja skanów

  Pliki dodawane do projektu mogą zostać poddane procesowi normalizacji. Służy do tego opcja w formularzu dodawania plików do projektu. Proces normalizacji może byc sparamteryzowany przez podanie wyjściowej rozdzieloczści (ze względu na proces OCR zalecamy aby wartośc ta była ustawiona na 600dpi), oprócz tego możliwe jest również ustawienie wyjściowej przestrzenii kolorów, stopnia odszumiania obrazów, detekcji układu strony jak I metody prostowania linii.

 • Skróty klawiszowe w edytorze transkrypcji

  Edytor transkrypcji został wzbogacony o obsługę skrótów klawiszowych. Listę aktywnych skrótów można podejrzeć przytrzymując kombinację klawiszy Shift+?.

 • Formularz kontaktu

  Formularz kontaktu jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

 • Zbliżanie/oddalanie obrazka w edytorze

  W edytorze transkrypcji możliwe jest przybliżenie i oddalenie obrazka w dowolnym trybie pracy. Do tej pory możliwe było to tylko w trybie przeglądania transkrypcji.

 

Poprawki błędów:

 • Przywracanie niepublikowanych wersji

  Nie zapisywanie rezultatów transkrypcji w sytuacji zakończnenia pracy w edytorze bez publikacji wyników np. odejście od komputera na czas dłuższy niż czas trwania sesji na serwerze. Wówczas wprowadzone wyniki pracy nie były dostępne dla użytkownika przy ponownym załadowaniu edytora transkrypcji. Mogło to wprowadzać mylne odczucie, że WLT nie zapisuje wyników wykonanej pracy.

  Problemem było tworzenie nowej wersji edytowanego dokumentu poprzez ignorowanie ostatniej wersji dokumentu, która nie zakończyła się publikacją. Problem ten poprawiono, jeżeli użytkownik nie zakończy swojej pracy w edytorze w sposób poprawny, przy ponownym zalogowaniu i wejściu do edytora powinien zobaczyć ostatnio modyfikowaną wersję dokumentu.

 

 • No labels