Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.5.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

Publikacje linkujące

W aplikacji redaktora dodano możliwość tworzenia publikacji z treścią umieszczoną zdalnie. Należy podać adres URL do takiej publikacji i ewentualnie uzupełnić listę linków o takie, które wskazują na dodatkowe zasoby podlegające indeksowaniu. Poniżej przedstawiono zmieniony kreator dodawania publikacji.

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

  • dlibra-server/conf/server.xml - jedyną zmianą jest nowy numer wersji dla wszystkich usług - serviceVersion="5.5"

Aktualizacja dlibra-webapp

  • dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_en.xml oraz message_pl.xml - zmieniono link do instalatora wtyczki służącej do przeglądania plików w formacie djvu 

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/server.xml

 

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_pl.xml

 

  • No labels