Child pages
  • Import plików do projektu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Import plików do projektu

Użytkownicy mogą dołączać pliki do projektu w następujący sposób:

  1. upload plików jpg lub png,
  2. upload archiwum zip zawierającego pliki jpg lub png,
  3. import plików z dokumentu opublikowanego w bibliotece cyfrowej.

Niniejszy dokument przedstawia szerszy opis trzeciego mechanizmu.

Import plików z istniejącej publikacji

Mechanizm importu plików z istniejącej publikacji wykorzystuje identyfikatory OAI i usługę rozpoznawania tych identyfikatorów udostępnioną w portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/id). FBC na podstawie identyfikatora OAI jest w stanie ustalić fizyczne położenie danego dokumentu i skierować tam użytkownika. 

WLT wykorzystuje identyfikatory OAI aby zaimportować pliki danego dokumentu do projektu transkrypcyjnego. Aby tego dokonać należy na stronie administracyjnej projektu kliknąć w link "Dodaj nowe pliki", a następnie kliknąć "Import plików z istniejącej publikacji". W formularzu, który następnie się pojawi wpisać identyfikator OAI i zatwierdzić. Operacja ta jest realizowana jako Długotrwające zadanie, o jej zakończeniu użytkownik zostanie poinformowany mailem.

Mechanizm ten ma swoje ograniczenia, w tej chwili wspierany jest tylko import publikacji DjVu z wybranych bibliotek cyfrowych opartych na oprogramowaniu dLibra.

Działa import plików z następujących bibliotek cyfrowych:

Kolejne biblioteki bedą dodawane w najbliższej przyszłości.

Jak stworzyć projekt w oparciu o pliki z biblioteki cyfrowej?


1. Wirtualne Laboratorium Transkrypcji umożliwia użytkownikom stworzenie projektu w oparciu o pliki pochodzące z publikacji już istniejącej w konkretnej bibliotece cyfrowej. Na razie opcja ta ma swoje ograniczenia, w tej chwili wspierany jest tylko import publikacji DjVu z wybranych bibliotek cyfrowych opartych na oprogramowaniu dLibra. Mechanizm importu plików z istniejącej publikacji wykorzystuje identyfikatory OAI i usługę rozpoznawania tych identyfikatorów udostępnioną w portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/id). FBC na podstawie identyfikatora OAI jest w stanie ustalić fizyczne położenie danego dokumentu i skierować tam użytkownika.


2. Jak to zrobić? Początek pracy z projektem wygląda tak samo jak w tworzeniu projektu opartego o własne pliki wczytane z dysku. Po dodaniu nowego projektu i metadanych, na stronie projektu możemy dodać pliki. Posłużymy się przykładową publikacją z Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=58994&from=publication) o tytule „Sprawozdanie z Czynności Polskiego Towarzystwa Filologicznego” z 1927 roku.

 

3. Różnica tkwi dopiero w następnym kroku, gdy po kliknięciu w opcję „Dodaj nowe pliki” pojawia się ekran z możliwymi drogami dodawania plików. Wtedy zamiast „Dodaj pliki” należy wybrać „Import plików z istniejącej publikacji”.

4. Następnie pojawia się okno, w którym należy dodać identyfikator OAI publikacji. 

Można go znaleźć w opisie publikacji na stronie biblioteki cyfrowej, z której dana publikacja pochodzi. 

5. Po wklejeniu identyfikatora OAI należy zatwierdzić operację przyciskiem „Import”. Zostajemy przełączeni do strony projektu, na której widnieje komunikat o trwaniu realizacji zadań związanych z projektem oraz o tym, że rezultaty zadań zostaną wysłane mailem po ich zakończeniu. 

Nie należy czekać na zmianę tego komunikatu, ponieważ nie ulega on zmianie nawet jeśli zadanie zostało wykonane. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem wystarczy po prostu odświeżyć stronę projektu lub kliknąć w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości. Operacja ta jest realizowana jako Długotrwające zadanie.

6. Dalsze postępowanie związane z projektem nie różni się od tego, gdy dodajemy do niego własne pliki. Wszystkie kolejne kroki zostały opisane tutaj: Wprowadzenie do Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji  

  • No labels