Child pages
  • Opracowanie materiałów wideo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konwertowanie filmów cyfrowych na inne formaty

Poniższy paragraf poświęcony jest przygotowywaniu wersji filmów do prezentacji w sieci z użyciem programów ffmpeg i WinFF. Program ffmpeg jest narzędziem pracującym w wierszu poleceń, służącym do konwersji plików multimedialnych na różne formaty. Jest on jednym z kilku składników projektu FFmpeg, darmowego, wieloplatformowego oprogramowania rozpowszechnianego na licencji LGPL/GPL.  WinFF jest graficznym interfejsem użytkownika dla programu ffmpeg. Jest to darmowe oprogramowanie rozpowszechniane na licencji GPL. Program WinFF jest dostępny dla systemów Windows i Linux. 

Najpierw pokazano jak konwertować archiwalną wersję wideo z użyciem programu ffmpeg, co pozwala na zapoznanie się z podstawowymi opcjami tego narzędzia. Pomaga to zrozumieć jak działa program WinFF. Mimo, że w poniższych przykładach do kodowania będzie stosowany format FLV, metoda kodowania jest taka sama w przypadku innych formatów. Należy określić parametry audio i wideo pliku wyjściowego, a następnie przekazać te parametry programowi. Jeśli celem jest przekonwertowanie pliku wideo w formacie AVI (CC_1915_03_01_TheChampion.avi) na format Flash Video, można to zrobić za pomocą następującego polecenia:

ffmpeg -i CC_1915_03_01_TheChampion.avi CC_1915_03_01_TheChampion.flv

gdzie -i jest oznaczeniem opcji, po której następuje nazwa pliku do konwersji. Ostatni argument to nazwa pliku wyjściowego. Opierając się na rozszerzeniu pliku wyjściowego (flv), program koduje plik wejściowy na format FLV z użyciem kodeka Flash Video. Ponieważ w powyższym przykładzie nie określono żadnych innych opcji, program ffmpeg domyślnie próbuje domyślnie dokonać konwersji tak bezstratnie, jak to jest możliwe. Dla pliku wyjściowego używa tych samych parametrów, jakie ma plik wejściowy. W powyższym przykładzie rozmiar klatki i liczba kanałów nie ulegnie zmianie. Inne parametry zostaną ustawione zgodnie z wartościami domyślnymi: wielkość strumienia danych (ang. bitrate) wideo – 200 kbps, ilość klatek na sekundę – 25, częstotliwość próbkowania dźwięku 44100 Hz. Opcje dla podstawowych parametrów są następujące:

-b bitrate - prędkość transmisji plików wideo w bitach/s
-r fps - ilość klatek na sekundę
-s size - rozmiar klatki
-aspect aspect - format obrazu
-ar freq - częstotliwość próbkowania dźwięku
-ab bitrate - prędkość przesyłu bitów dźwięku w bitach/s
-ac channels - liczba kanałów audio.

Informacje na temat innych opcji można znaleźć w dokumentacji.
 

  Aby ustawić liczbę klatek na 25 na sekundę, rozmiar klatki na 320x240 pikseli, prędkość przesyłu bitów na 300kbps, liczbę kanałów audio na 1, częstotliwość próbkowania dźwięku na 22050 Hz (przy wielkości strumienia danych audio na poziomie 56 kbps) należy uruchomić następujące polecenie:

ffmpeg -i CC_1915_03_01_TheChampion.avi -r 25 -s 320x240 -b 300kb -ac 1 -ar 22050 -ab 56kb CC_1915_03_01_TheChampion.flv

Użyty zostanie teraz program WinFF do przeprowadzenia tej samej konwersji.
Przy używaniu programu WinFF nie ma potrzeby określania listy opcji dla każdej konwersji. Praca z tym programem jest oparta na wartościach predefiniowanych. Wystarczy wybrać jeden lub więcej plików do konwersji, wartości predefiniowane, folder dla plików wyjściowych i rozpocząć konwersję. Domyślnie po instalacji programu WinFF jest do wyboru wiele predefiniowanych ustawień. Poniżej przedstawiono sposób stworzenia i użycia własnych ustawień predefiniowanych dla Flash Video.

Ilustracja 1. Tworzenie nowych ustawień predefiniowanych.

Po uruchomieniu programu WinFF należy wybrać polecenie Presets z menu Edit. Pojawi się okno, w którym można zdefiniować nowe ustawienie predefiniowane. W polach Preset Name, Preset Label i Category należy wpisać wybrane przez siebie nazwy. Najważniejsze jest pole Preset Command Line, w którym wprowadza się opcje konwersji.

Można użyć opcji z poprzedniego przykładu, bez podawania nazw plików wejściowego i wyjściowego:

-r 25 -s 320x240 -b 300kb -ac 1 -ar 22050 -ab 56kb

Plik wyjściowy automatycznie otrzyma nazwę bazującą na nazwie pliku wejściowego, który wybiera się w głównym oknie programu. Ustawienia predefiniowane zapisuje się przez kliknięcie przycisku Save, po czym nastąpi zamknięcie okna edycji ustawień.

Ilustracja 2. Główne okno programu WinFF.

Teraz trzeba dodać plik przez użycie przycisku Add (), lub przeciągnięcie i upuszczenie pliku w oknie programu. Należy wybrać stworzone przed chwilą ustawienia predefiniowane z listy Device Preset i określić folder wyjściowy w polu Output Directory. Konwersję rozpoczyna się przez kliknięcie przycisku Convert ().

Ilustracja 3. Konfiguracja opcji dodatkowych.

Jeśli niezbędna jest zmiana jakichś opcji, nie trzeba tworzyć nowych ustawień predefiniowanych. Wystarczy kliknąć przycisk Options (aby wyświetlić poniżej dodatkowy pasek opcji. Umożliwia on tymczasową zmianę opcji.

  • No labels