Child pages
  • Leniwy programista na Trampolinie czyli ciągła integracja z Jenkinsem i Artifactory
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


W ramach Trampoliny, serii warsztatów zorganizowanych przez StartUp-IT.pl, Szymon Kupiński przedstawił prezentacje Ciągła integracja z Jenkinsem i Artifactory.

  • No labels