Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Centrum Technologii Oracle (CTO) zostało powołane celem intensyfikacji i rozszerzenia współpracy PCSS z firmą Oracle w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Działalność CTO została formalnie rozpoczęta poprzez przystąpienie PCSS do programu Oracle Partner Network w lipcu 2011 roku. CTO opiera się o wieloletnią współpracę PCSS z firmą Oracle w obszarze baz danych i aplikacji. Fundamentem dla jego powstania było Centrum Doskonałości SUN w PCSS utworzone wspólnie z firmą SUN Microsystems w 2003 roku. Centrum Doskonałości działało aktywnie w PCSS do czasu akwizycji firmy SUN przez firmę Oracle.

Poczytaj więcej o centrum.

Cele

Najważniejsze cele stawiane przed CTO to:

  • Realizacja programu partnerskiego Oracle OPN

  • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy PCSS a firmą Oracle

  • Kreowanie wspólnych projektów o innowacyjnym charakterze

  • Koordynacja działań PCSS w obszarach kompetencji Oracle

  • Stymulacja działalności badawczo-rozwojowej PCSS w obszarze technologii Oracle

  • Działalność informacyjna oraz organizacja spotkań branżowych dotyczących technologii i produktów Oracle

  • Współpraca oraz wymiana doświadczeń z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz uniwersytetami w zakresie technologii Oracle

 

Obszary kompetencji

CTO działa w kilku obszarach kompetencji dla wybranych technologii i produktów Oracle. Są to odpowiednio:

 

Menu

Aktualności

 
W czwartek 11 kwietnia będzie można wziąć udział w bezpłatnym e-seminarium podczas, którego omówione zostaną następujące punkty: Definicja chmury   Składniki, z których składa się chmura Jakich wartości dostarcza chmura. Rejestracja orasz szczgółowy opis e-seminarium jest dostępny na stronie: http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=162647    
Przypominam o tym iż 19 lutego 2013 roku zakończy się okres publicznego (darmowego) wsparcia dla Javy SE 6. Po tym okresie nie będą dostępne łatki bezpieczeństwa ani żadne inne aktualizacje, w lutym zostanie wydana ostatnia publicznie dostępna wersja Javy SE 6. Natomiast Java SE 7 będzie wspierana zgodnie z założeniami Oracle do lipca 2014. Zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącym mapy wsparcia dla Javy na stronie Oracle Java SE Support Roadmap
W imieniu naszego partnera firmy Oracle chciałbym zaprosić wszystkich pracowników PCSS na seminarium poświęcone rozwiązaniom Oracle Fusion Middleware. Prelegent: Marek Sokołowski, jest odpowiedzialny w Oracle Polska za sprzedaż oprogramowania warstwy pośredniej Oracle Fusion Middleware. Czas: 10:00 - 11:30 wtorek 13.11.2012r Miejsce: PCSS - Omega sala 1111 Informacje o Oracle Fusion Middleware można znaleźć na stronie: http://www.oracle.com/us/products/middleware/overview/index.…
http://www.oraclejavamagazine-digital.com/javamagazine/20121112
Mam przyjemność zaprosić wszystkich na spotkanie poświęcone ciągłej integracji (Continuous Integration), które odbędzie się we wtorek 16 października o 18:00 w ZOO. Podczas spotkania postaram się udowodnić tezę iż dobry programista to leniwy programista. Posłużę się w swoim dowodzie narzędziami takim jak JenkinsCI oraz Artifactory. Na przykładach pokażę dlaczego warto zaprzyjaźnić się z sympatycznym Panem z wąsem.…
  • No labels