Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Wykonane zadania

 • Błąd
  • DCO-118 - Wyjatek podczas usuwania praw administracyjnych dla publikacji
  • DCO-132 - Metadane publikacji planowanej pozostają po dodaniu plików
  • DCO-195 - Edycja wartości atrybutu pozwala wprowadzić pusty ciąg znaków
  • DCO-197 - Sortowanie w wystawach
  • DCO-220 - Problemy z cachowaniem wartości atrybutów
  • DCO-227 - Ponowne dodanie plików do publikacji planowanej prowadzi do stworzenia drugiego wydania
  • DCO-229 - Powtórzenia na liście publikacji w kolekcji
  • DCO-245 - blad przy usuwaniu tresci publikacji
  • DLI-2282 - Nie da się wyszukać tytułu z poziomu indeksu
  • DLI-2402 - Nie działa wycinanie znaków specjalnych w podpowiadaniu do wyszukiwania
  • DLI-2857 - Przy przenoszeniu plikow niepotrzebnie rzucany wyjatek
  • DLI-2946 - Nie działa edycja metadanych po dodaniu plików do publikacji planowanej
  • DLI-2948 - Błąd importu pól <100 z plików MARC
  • DLI-2949 - Błąd łączenia wartości atrybutu powiązanej z katalogiem
  • DLI-2957 - Generator statystyk nie uwzględnia konfiguracji kolekcji głównej
 • Ulepszenie
  • DCO-179 - Import słownika: dodawanie synonimów do istniejących grup
  • DCO-230 - Lepsza obsługa błędów związanych z odłączoną aplikacją www
  • DLI-2930 - Z39.50: kodowanie wyszukiwania frazy
 • Nowa funkcjonalność
  • DCO-213 - Prośba o dostęp do publikacji
  • DCO-235 - konfiguracja automatycznego tworzenia zadan
  • DCO-236 - planowana grupowa
  • DLI-2557 - Blokowanie dostępu do treści na stronie opisu
 • Zadanie
  • DLI-2306 - Wybieranie odpowiednich publikacji dla komponentu "miniatury w opisie kolekcji"

 

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

TODO

Aktualizacja dlibra-webapp

TODO

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/ms/jobs.xml

inne

dlibra-server/conf/wrapper/java.conf

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.xml

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml

*.js

dlibra-webapp/style/common/js/jquery-bgiframe-2.1.1.js

inne

dlibra-webapp/formats/djvu/djvuViewer.jar
dlibra-webapp/formats/html/pubViewer.jar
dlibra-webapp/formats/jpg_secured/jpgViewer.jar

 

 • No labels