Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Centrum Technologii Oracle zostało powołane celem intensyfikacji i rozszerzenia współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego z firmą Oracle w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. W prostej lini jesteśmy spadkobiercami idei jak przyświecała utworzeniu Sun's Center of Excellence w PCSS w roku 2003. Nasza działalność skupia się na optymalnym zastosowaniu nowoczesnych technologii dostarczanych przez firmę Oracle w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych przez PCSS. Działalność CTO została zainicjowana poprzez przystąpienie do programu Oracle Partner Network.

Cele

  • Współpraca z firmą Oracle w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii
  • Kreowanie nowych projektów badawczo-rozwojowych
  • Koordynacja grup eksperckich wokół produktów i technologii Oracle
  • Działalność informacyjna na temat projektów realizowanych w Centrum

Technologie

  • Java

  • Oracle DB
  • Solaris / SPARC
 
Navigate space
  • No labels