Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

Tutaj znajduje się dokumentacja do systemu dLab w wersji 1.0.

Możesz przeglądać tę dokumentację on-line lub zapisać ją w postaci PDF, HTML lub XML. Eksport poszczególnych stron jest możliwy poprzez wybranie opcji "Eksportuj do PDF" z menu "Narzędzia" w prawym górnym rogu strony. Zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość komentowania poszczególnych stron dokumentacji (opcja "Komentarz" z menu "Dodaj").

Poniżej znajduje się aktualny spis treści dokumentacji. Zapraszamy do lektury (i komentowania)!

  • No labels