Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W systemie dLab każda czynność w danym momencie znajduje się w jednym z następujących stanów:

 • W oczekiwaniu - czynność oczekuje na zakończenie innej czynności,
 • Do wykonania - czynność jest gotowa do wykonania,
 • W trakcie wykonania - wykonawca rozpoczął wykonywanie czynności,
 • Wykonana - czynność została wykonana i czeka na zatwierdzenie,
 • Zaakceptowana - czynność została wykonana i zatwierdzona,
 • Pominięta - wykonawca zaproponował pominięcie czynności,
 • Odmowa wykonania - wykonawca odmówił wykonania czynności,
 • Usunięta - czynność została uznana za niepoprawną i nie zostanie wykonana,
 • Do ponownego wykonania - wyniki czynności zostały odrzucone przez nadzorcę i należy tę czynność wykonać ponownie,
 • Cofnięta - czynność musi zostać wykonana ponownie z powodu zmian w czynnościach ją poprzedzających,
 • Automatycznie przetwarzana - czynność jest w danej chwili obsługiwana przez automat,
 • Pliki do rozdziału - czynność wymaga wydzielenia jej plików ze zbioru plików dla całej grupy zadań.

Powyższe stany można podzielić na cztery grupy, reprezentujące kolejne etapy przetwarzania czynności:

 • stany, w których nie można jeszcze wykonać żadnej akcji: "W oczekiwaniu", "Cofnięta" oraz "Automatycznie przetwarzana",
 • stany wymagające reakcji wykonawcy: "Do wykonania", "Do ponownego wykonania", "Pliki do rozdziału" oraz "W trakcie wykonania",
 • stany wymagające reakcji nadzorującego: "Wykonana", "Pominięta" i "Odmowa wykonania",
 • stany końcowe: "Zaakceptowana" i "Usunięta".

Zmiany stanu dokonuje się za pomocą przycisków na widoku szczegółowym danej czynności opisanym w rozdziale 01. Przeglądanie czynności do wykonania.

Wykonywanie czynności

Podstawowymi stanami wyjściowymi dla czynności, które mogą zostać w danej chwili wykonane, są stany "Do wykonania" i "Do ponownego wykonania". Wykonawca może taką czynność wykonać zmieniając jej stan bezpośrednio na "Wykonano" lub, jeśli konfiguracja na to pozwala, oznaczyć ją najpierw jako aktualnie wykonywaną zmieniając stan na "W trakcie wykonania". Jeśli czynność nie wymaga weryfikacji, po wykonaniu zostanie automatycznie zatwierdzona i uzyska stan "Zaakceptowana".

Jeśli z jakiegoś powodu czynność nie może zostać wykonana, wykonawca może odmówić jej wykonania, zmieniając jej stan na "Odmowa wykonania". Zatwierdzenie odmowy wykonania spowoduje usunięcie czynności i wszystkich czynności od niej zależnych.

Czynność można także pominąć, zmieniając jej stan na "Pominięta". Zatwierdzenie pominięcia spowoduje usunięcie tej czynności, ale czynności od niej zależne będą mogły zostać normalnie wykonane. To, które czynności mogą być pomijane, definiowane jest na etapie konfiguracji.

Specjalnym przypadkiem jest stan "Pliki do rozdziału". Zanim takie zadanie może zostać wykonane, wykonawca musi ze zbioru plików dla całej grupy zadań wydzielić te, które dotyczą zadania, do którego należy dana czynność. Rozdzielanie plików jest opisane w rozdziale 05. Rozdzielanie plików czynności między zadaniami.

Zatwierdzanie czynności

Jeśli czynność została wykonana, pominięta lub odmówiono jej wykonania i wymaga ona weryfikacji, nadzorujący musi zatwierdzić bądź odrzucić jej wyniki. Odrzucenie wyników powoduje zmianę stanu czynności na "Do ponownego wykonania", niezależnie od jej stanu wyjściowego. Rezultat zaakceptowania wyników czynności zależy od jej stanu:

 • "Wykonana" - czynność otrzymuje stan "Zaakceptowana",
 • "Pominięta" - czynność otrzymuje stan "Usunięta",
 • "Odmowa wykonania" - czynność oraz wszystkie czynności od niej zależne otrzymują stan "Usunięta".
 • No labels