Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W systemie dLab dostępne są dwa widoki czynności. Pierwszy z nich wyświetla wszystkie czynności dla danego zadania i jest dostępny pod przyciskiem "Lista czynności" w wierszu opisującym konkretne zadanie na liście zadań. Drugi, dedykowany do wykonywania czynności, znaleźć można korzystając z przycisku "Czynności do wykonania" w menu głównym systemu.

Lista czynności zadania

Panel przeglądania czynności w danym zadaniu przedstawia poniższy rysunek:

Tabela czynności zawiera następujące kolumny:

 • Id - unikalny identyfikator czynności w systemie dLab,
 • Nazwa czynności,
 • Status - określa, w jakim stanie znajduje się czynność,
 • Kolumna operacji - pozwala przejść do widoku ze szczegółami danej czynności.

Użytkownicy należący do grupy, która utworzyła dane zadanie, oraz wszyscy użytkownicy je nadzorujący mają dostęp do widoku szczegółowego każdej z czynności należących do tego zadania. Dla pozostałych użytkowników odnośnik do widoku szczegółowego dostępny jest tylko dla tych czynności, do których są przypisani jako wykonawcy.

Lista czynności do wykonania

Panel przeglądania czynności do wykonania wygląda następująco:

Tabela czynności do wykonania zawiera kolumny:

 • Id - unikalny identyfikator czynności w systemie dLab,
 • Nazwa zadania - będąca odnośnikiem do widoku listy czynności,
 • Grupa zadań - grupa, do której bezpośrednio należy dane zadanie,
 • Nazwa czynności,
 • Status - określa, w jakim stanie znajduje się czynność,
 • Ostatnia zmiana - data i godzina ostatniej modyfikacji danej czynności,
 • Kolumna operacji - pozwala przejść do widoku ze szczegółami danej czynności.

Lista czynności do wykonania różni się od listy czynności zadania tym, że wyświetlone są na niej tylko te czynności, które zalogowany użytkownik może w danej chwili rzeczywiście wykonać, czyli czynności, których jest wykonawcą i które są w stanie "Do wykonania", "W trakcie wykonania", "Do ponownego wykonania" lub "Pliki do rozdziału". Ponadto widok ten można filtrować po nazwie czynności, korzystając z menu rozwijanego w nagłówku kolumny.

Szczegóły czynności

Skorzystanie z odnośnika na jednej z list czynności powoduje przejście do widoku szczegółowego danej czynności, który wygląda następująco:

Na widoku tym można wyszczególnić następujące elementy:

 • lista przycisków do zmiany stanu czynności, jeśli taka zmiana jest w danym momencie możliwa,
 • podstawowe informacje, tj. nazwa zadania, do którego należy czynność, nazwa publikacji, której dotyczy to zadanie, przypisany wykonawca czynności oraz jej aktualny stan,
 • lista parametrów oraz ich aktualnych wartości, jeśli czynność takowe posiada,
 • odnośniki do pobierania/przesyłania plików, jeśli czynność wiąże się z operacjami na plikach,
 • przynależność do grupy zadań, jeśli zadanie zawierające tę czynność znajduje się w grupie zadań,
 • komentarze użytkowników oraz historię zmian czynności, umieszczone w osobnych zakładkach.

Ponadto po prawej stronie znajduje się przycisk umożliwiający powrót do listy czynności.

 • No labels